Twój wynik wyszukiwania

RODO – Klauzula Informacyjna

Wysłano przez Michał Chabałowski w 18 czerwca 2018
| 0

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) RODO informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Zarządu Nieruchomości Michał Chabałowski w Tczewie, Plac Piłsudskiego 2/1,

2) Kontakt pod adresem e-mail: mbzn@wp.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:

  • umożliwienia świadczenia usługi zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

  • obsługi zgłoszeń, które kierują Państwo do nas (np. poprzez e-mail kontaktowy),

  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.


4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, poza tym przypadkiem podanie danych jest dobrowolne.